Kurum ve Güven Kültürü Kuramayan Sirketlerin Zararı 550 Milyar Dolar

Güven ve kurum kültürüne sahip olmayan şirketlerde çalışanların işten ayrılma sıklığı artıyor ve ülkeye maliyeti 550 milyar doları buluyor

Çalışanlarına değer veren, onlarla iletişim kuran, onları ödüllendiren ve takdir eden şirketlerin daha bağlı ve sadık çalışanlara sahip olması, şirketleri ekonomik yönden daha güçlü yapıyor. Gallup’un 2017 yılında çalışan bağlılığı üzerine yaptırmış olduğu araştırmada işten ayrılan çalışanların ülkeye maliyetinin her yıl 450 ila 550 milyar dolar arasında olduğu tespit ediliyor. Amerika’da yapılan araştırma, memnuniyetsiz ve mutsuz çalışanların şirketlere nasıl büyük bir maddi zarar verebildiğini gözler önüne seriyor.

Kurum kültürü ve güven kültürü yüksek olan şirketlerde işten ayrılan çalışan oranlarının %50 oranında azaldığı ve şirketlerin maddi kayıplarının önüne geçildiği de bir başka tespit olarak karşımıza çıkıyor. Ernst & Young’ın yaptığı araştırmaya göre şirket çalışanlarının sık sık işlerini değiştirmeleri insan kaynakları maliyetini de %34 oranında arttırıyor.

Kuşaklar Arası Fark

Z kuşağının çalışma hayatına girmesi ile iş hayatının önemli bir kısmını kaplamaya başlayan Y ve Z kuşağının daha önceki kuşaklara göre daha farklı davranışlar sergilediği, sık sık iş değiştirdiği ve iş yerlerine bağlılık oranlarının daha düşük olduğu bir gerçek. Onları şirket içerisinde tutmak, performanslarını üst noktaya çıkarmak, çalışan sadakatini ve memnuniyetini arttırmak için kurum kültürü ve güven ortamı yaratmak gerekiyor.

  • Çalışanların beklentileri ve istekleri göz önünde bulundurulmalı
  • Yenilikçi bir çalışma ortamı kurulmalı
  • Çalışanların karar almasına izin verilmeli
  • Çalışanlara saygı duyulmalı ve fikirlerine her zaman değer verilmeli

Tüm bunların sağlandığı bir iş yerinde çalışanların işten ayrılma oranı düşeceği ve dolayısıyla güven ortamı oluşacağından; çalışanların performansı ve bağlılığı artacak, şirket maliyetleri düşecek, marka elçileri çoğalacak, marka sadakati oluşacak, müşteri memnuniyeti artacak ve şirketlerin ekonomik performansı yükselişe geçecektir.

kurum kültürü ,Ödüllendirme Programlar

Çalışan Takdir ve Ödüllendirme Programları

Yapılan araştırmalarda, şirket içi iletişimi kuran ve çalışanlarına güven ortamı oluşturan şirketlerde çalışanların işlerini 3 kat daha fazla severek yaptığı ve çalışan performansı ile ekonomik performansın da 3 kat arttığı görülüyor. Tüm bunları elde edebilmek için şirketlerin kurum içi sadakat programlarına yer vermesi ve çalışan bağlılığını arttıracak bir sistem kurması gerekiyor.

Çalışan takdir ve ödüllendirme programı olan Biggstars, şirketlerin mutlu ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmasına yardımcı oluyor. Şirketlerin kurum kültürü doğrultusunda çalışanları motive edecek ve çalışan bağlılığını yükseltecek bir sistem kuran Biggstars, şirketlerin çalışanlarıyla birlikte ekonomik hedeflerine ulaşabilmelerini sağlıyor.

Comments 0

Bir Cevap Yazın