Çalışan Ödüllendirme Sistemleri Nelerdir?

Bağlı çalışanların aynı zamanda üretken çalışanlar olduğu bir sır değil; ancak çalışan ödüllendirme sistemleri olmadan odaklanmayı ve coşkuyu teşvik etmek ve sürdürmek kolay değil. İş yerinde herkesin mutlu olduğu ve oraya ait hissettiği bir ortam yaratmaya dayanan çalışan bağlılığının şirketlere hakim olabilmesi için insan kaynaklarına büyük rol düşüyor.

Çalışanların sadece %29’unun şirketlerine aktif olarak bağlı olduklarını göz önünde bulundurduğumuzda bunun üzerine daha fazla odaklanılması ve çalışan sadakat ve ödüllendirme programlarına ağırlık verilmesi gerçeği ortaya çıkıyor. Dijital teknolojideki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak çalışan bağlılığı kurallarını yeniden belirlemeli ve trendlere ayak uydurmalısınız. İK ekipleri, iş yerlerinde olumlu değişiklikler yapmalı ve teknolojiden yaralanarak çalışanları teşvik etmenin yollarını bulmalı. Peki, bu yollar neler olabilir?

Çalışan ödüllendirme sistemleri ve oyunlaştırma uygulamaları
Çalışan ödüllendirme sistemleri

Gamification ile Ofisi Neşelendirin

Çalışan bağlılığını geliştirmek ve korumak için şirketlerin en çok yardım aldığı yöntemlerden biri olan gamification yani oyunlaştırma, iş dünyasını sosyal ve sanal bir ortama taşıyor. Özelleştirilebilen simge ve temalarla eğlenceli bir platform oluşturabilen, anında geri bildirim gönderilebilen, teşekkür kartları verilmesine imkan tanıyan, çeşitli görevlerle çalışanların puan toplanmasını sağlayan ve puanların kendi ödül sitelerinde kullanılmasına izin veren gamification uygulaması, çeşitli şekillerde zenginleştirilebiliyor. İnsan kaynakları bu çalışan ödüllendirme sistemi ile çalışan motivasyonlarını değerlendirebilir, pozitif bir rekabet ortamı yaratabilir, sosyal paylaşımı teşvik edebilir.

Çalışan Deneyimini Kişiselleştirin

Her çalışan, yeteneklerinin ve ihtiyaçlarının farkında olunduğunu bilmek ister! Bunu başarmak için çalışma deneyimlerini kişiselleştirilebilirsiniz. Bunu basitleştirmek yukarıdaki yazılımı kullanarak mümkün olacağından İK, çalışanların sosyal platformdaki hareketlerinden elde ettiği data ile çalışanlara faydalı olacak fırsatlar, avantajlar sunabilir.

Çalışanların Görüşlerine Önem Verin

Kendileri için önemli olan konularda geri bildirimde bulunma şansı tanıyan intranet platformlar sayesinde çalışanların fikirlerini söyleyebileceği bir ortam sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda gerektiğinde anket yapılabilecek bir alan da sunan bu tarz platformlar sayesinde yapacağınız önemli bir değişiklikle ilgili aksiyon alabilir ya da veri toplayabilirsiniz. Tabii bu sonuçların adil bir şekilde değerlendirilmesi de çalışan bağlılığı ve motivasyonu açısından önemli. Buradan çıkan iyi fikirleri ödüllendirerek çalışan ödüllendirme sistemini bir adım daha ileri taşıyabilirsiniz.

Esnek Yan Haklarla Ödüllendirin

İnsan kaynaklarının şirket politikasına katacağı en önemli noktalardan biri olan esnek yan haklar, çalışanların ödüllendirilme seçeneklerini ihtiyaçları doğrultusunda belirlemesine fırsat tanıyor. Hiç kullanmayacakları ya da sevmeyecekleri bir ödül ile karşılaşacaklarına puanları doğrultusunda özgürce seçim yapılabilmelerini sağlayan esnek yan haklar, şirket içerisindeki ödüllendirme programlarını daha etkili bir uygulamaya dönüştürüyor.

Biggstars olarak şirketiniz için oyunlaştırmayı kullanan global bir çalışan takdir ve ödüllendirme platformu oluşturabilir, çalışan sadakat ve motivasyonunu arttırmak için gerekli ortamı sağlayabiliriz.

Çalışanların ödüllendirileceği, tebrik edileceği, olumlu görüşlerini paylaşabileceği, motivasyonun artacağı dinamik bir sistem yaratan Biggstars; 25.000’in üzerinde ödüllendirme seçeneği, çalışanlara seçme şansı veren esnek yan hakları, seyahat ve deneyimler bölümü, mobilde ve web ortamında çalışabilen uygulamaları, raporlama modülleriyle çalışanların ve yöneticilerin her an, her yerde erişebileceği işlevsel bir program oluşturuyor.